Agenda vocabulary

.

2023-06-01
    الاذان و الاقامه